MinhAnhhh

RUNEUSDT H4 từ 21/10 FC đã sáng lên tín hiệu xu hướng Tăng

BINANCE:RUNEUSDT   RUNE / TetherUS
Theo chỉ báo, đường Future Carrera từ 20/10 H4 đã sáng lên đèn xanh trên phông nền xanh đồng thời giá mở cửa đang ở phía trên Future Carrera. Đó là tín hiệu xu hướng tăng.
Lúc này có thể tham khảo vào lệnh BUY.
Từ 20/10 đến nay lợi nhuận đang ở mức 54.85%.
Hãy cùng đợi tín hiệu tiếp theo nha mọi người
Chỉ báo chỉ là công cụ tham khảo. Cho dù thế nào đi nữa hãy chũ ý bảo toàn rủi ro nha ^^
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.