smallturtle

Mua lên RUNEUSDT

Giá lên
BINANCE:RUNEUSDT   RUNE / TetherUS
- Biểu đồ tuần: Uptrend
- Biểu đồ H4: Cấu trúc sóng chỉnh đã bị phá, mẫu hình đảo chiều 2 đáy, mua ngay giá hiện tại, giá cắt lỗ 9.985, mục tiêu 17
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.