xuhuongvang1

Sóng RVN/BTC trên sàn Binance

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BINANCE:RVNBTC   Ravencoin / Bitcoin
  • Từ ngày 03.12 đến 17.12 tính theo giờ VN RavenCoin (RVN) liên tục đi dưới đường trung bình BB
    Tuy nhiên sáng nay đã vượt lên trên đường trung bình BB - Một tín hiệu khá tốt, kèm theo đó ADX đang kéo dài bên dưới
    Tất cả hiển thị vùng giá sắp được bơm rất mạnh
    Chúc các bạn lựa chọn được target cho riêng mình
Xu Hướng Vàng - Con Sóng Vàng cho Trader Việt
Bình luận:
giá hiện tại 403
Bình luận:
giá hiện tại 414
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.