HoangMinhchannel

S99 xuất hiện tín hiệu đảo chiều mạnh

Giá lên
HNX:S99   SCI JSC
S99 trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào sau khi tích luỹ mô hình vai đầu vai và đã có sự xác nhận khi neckline đã có tín hiệu breakout trong phiên hôm qua.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục tăng điểm đến vùng mục tiêu 24.4.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.