HOSE:SAB   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Dưới sự tái cơ cấu của ThaiBev , SAB được kỳ vọng sẽ tăng trưởng về cả thị phần lẫn lợi nhuận trong tương lai. Lãnh đạo mới của SAB cũng là một người từng giữ những vị trí cấp cao tại các công ty bia bao gồm Heneiken. Cùng với đó những dự đoán về khả năng bán hàng, marketing và thương hiệu của SAB đều rất khả quan.
Tuy nhiên sẽ cần khá nhiều tgian để sự tăng trưởng này thực sự có ảnh hưởng tốt lên giá cổ phiếu SAB. HIện tại SAB được giao dịch tại mức giá 240,000. Trong biểu đồ kỹ thuật có thể thấy upward trendline đã bị break out vào đầu tháng 4 năm 2019. Giá đã phản ứng mạnh khi chạm hỗ trợ MA200. Mình cho rằng nhịp breakout trendline vào giảm giá này chưa kết thúc và trong ngắn hạn SAB có thể sẽ giảm về tiếp mức giá 220,000.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.