GameonVentures

SALT - Không hề thiếu muối, vùng giá tốt x2

Giá lên
BINANCE:SALTBTC   None
x2 với SALT là điều không khó ngay lúc này, chú ý vùng EP, TP, TG và luôn đặt SL cho giao dịch của bạn nhé

Enjoy your trip ^^
Bình luận:
Hard pump sáng nay