richmanvietnam

Trends tăng cho mã SAM

Giá lên
HOSE:SAM   CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Mô hình nến cho mã cổ phiếu SAM đang trong xu hướng tăng giá, đây là thời điểm thích hợp để mua vào. Giá mục tiêu 11.2 (trong 1 tuần tới), sau đó sẽ giảm về mức hỗ trợ 10.1 và lại tiếp tục đảo chiều đi lên. Goodluck and smart trade !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.