vandz95

SAND/USDT NGÀY 23/7/2021

vandz95 Cập nhật   
BINANCE:SANDUSDT   SAND / TetherUS
kích hoạt lệnh buy với tỉ lệ R/R 1:2
Bình luận:
70% sau 2 ngày post @@
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.