thienho

SAND đợt tăng giá tiếp theo đỉnh mới nào sẽ được chinh phục

Giá lên
BINANCE:SANDUSDT   SAND / TetherUS
Tín hiệu mua được ủng hộ đường xu hướng các khung được hỗ trợ kèm theo khối lượng giao dịch cao, đường MACD tuần cắt rõ nét và đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.