centerforever

SAND/USDT - Phân tích ngày 02/06/2023

Giá lên
BINANCE:SANDUSDT   SAND / TetherUS
SAND/USDT - Phân tích ngày 02/06/2023
dự đoán xu hướng giá lên với entry và tp 1, tp 2 như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.