TheCommoTrader

Liệu đã đến lúc để bán đường

Giá xuống
ICEUS:SB1!   SUGAR NO. 11 FUTURES
Đợt mua mạnh vào phiên Mỹ ngày 17. 05 không hề tạo ra momentum hay động lực cho thị trường, thay vì thế nó tạo ra volatility . Điều này chỉ ra phe bò vẫn chưa tham gia thị trường quá sâu và nghiêm túc. Mức giá 16.81 có thể sẽ là vùng giá mà breakout xảy ra.

Đây là lệnh bán mà nên áp dụng Trailing Stops khi giá vượt qua mức 16.62.

Bình luận