haivinhbuh

Đường - Cơ hội mua.

Giá lên
ICEUS:SB1!   SUGAR NO. 11 FUTURES
Hết phiên ngày 3/2, giá đường đóng cửa tại 16.04. Cấu trúc xu hướng trung hạn vẫn là tăng, nhưng xu hướng ngắn hạn đang điều chỉnh.
Vùng hỗ trợ ở giá 16 đang đóng vai trò bệ đỡ rất tốt, từ ngày 28/1-1/2 đã hình thành bộ nến đảo chiều Three Outside Up tại vùng này với khối lượng mua tăng mạnh.
Về sóng Elliott, đường đã hoàn thành sóng điều chỉnh dạng phẳng cụt, con sóng tăng từ ngày 29/1 được xem là sóng 1. Dự báo giá đường sẽ giảm nhẹ hình thành sóng 2, test lại vùng hỗ trợ quanh giá 15.8-16, trước khi tăng tiếp đến kháng cự tiếp theo quanh giá 17.
Khuyến nghị:
Mua tại Fibo 0.618-0.786 tương đương vùng giá 15.9-15.75.
SL 15.51.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.