bactest_178

01.04.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 01 /04, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) giá đóng cửa tại mức 14.71, giảm 0.41% so với đóng cửa phiên ngày trước đó.
* Biểu đồ Ngày: Hiện tại biểu đồ Ngày đang thể hiện xu hướng giảm và giá đang trong khu vực 14.50 để tìm kiếm hỗ trợ.
* Biểu đồ H4: Giá tăng nhẹ trong đầu phiên rồi giảm trong cả phiên. Hiện tại các nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường để quan sát thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.