bactest_178

29.03.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 26/03, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) giá đóng cửa tại mức 15.19 tăng 0.66% so với đóng cửa phiên ngày trước đó.
* Biểu đồ Ngày: Hiện tại biểu đồ Ngày đang thể hiện xu hướng giảm và giá đang trong khu vực 15.00.
* Biểu đồ H4: Giá đi ngang trong cả phiên và chưa thể hiện rõ xu hướng đã quay trở lại tăng nên hiện tại các nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường để quan sát thêm.