bactest_178

17.02.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Kết thúc phiên ngày thứ 5, 17/02, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEH21) đóng cửa tại mức 16.11 ct (tăng 1.19% so với ngày trước đó).
* Khung giờ Daily: Đường tháng 5/2021 đang trong giai đoạn xu hướng lên mạnh sau khi giá vượt qua đỉnh cũ tại vùng 15.80 ct
* Khung giờ H4: Giá gap lên trong đầu phiên và đi ngang trong cả phiên, tuy nhiên xu hướng vẫn đang trên đà tăng mạnh. Nhà đầu tư có thể xem xét vào vị thế khi giá quay trở lại test khu vực 15.60 ct - 15.75 ct .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.