bactest_178

16.03.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 15/03, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) đóng cửa tại 16.12, giảm 0.06% so với phiên trước.
* Biểu đồ Ngày: Giá dường như đã kết thúc đợt điều chỉnh trong ngắn hạn và có thể tiếp tục xu hướng lên.
* Biểu đồ H4: Giá quay lại test tại khu vực 16.00 rồi bật lên trong phiên hôm qua. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục xu hướng * tăng trong mấy ngày sắp tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.