bactest_178

08.03.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 05 /03, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) đóng cửa tại 16. 40 , tăng 0.86% so với phiên trước đó.
* Biểu đồ Ngày: Sau khi phản ứng với khu vực 15.80 - 16.10, giá đã tăng lên trở lại, và đóng cửa với cây nến xanh trong phiên thứ 6.
* Biểu đồ H4: Giá giảm nhẹ trong đầu phiên rồi sau đó bật tăng mạnh trong cả phiên. Chúng tôi kỳ vọng các nhà đầu tư có thể mua vào tại khu vực 16.20 - 16.25.