Anhhenry88

Mục tiêu gần 18 cho đường 07/21.

Giá lên
ICEUS:SBN2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
Các quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Thái Lan và khu vực EU sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến giá đường. Đặc biệt, Brazil chiếm 49% xuất khẩu đường thế giới.

Diện tích trồng mía ở Brazil giảm trong giai đoạn 2020/21 xuống mức thấp nhất kể từ 2016

Thông thường, giá đường sẽ tăng cao vào giai đoạn tháng 9-12 do cây mía đang trong quá trình thu hoạch, dẫn đến nguồn cung đường bị hạn chế, giai đoạn tháng 3-6 là lúc giá đường ở mức thấp bởi đây là thời điểm các quốc gia có sản lượng xuất khẩu đường lớn làm nguồn nguồn cung tăng mạnh.

Khuyến nghị: Mua vào đường vùng giá 16.9x- 17.1x.Target 1: 18, Target 2: 18.5, Target 3: 20.