bactest_178

18.05.21 - Đường tháng 7/21 - SBN2021

ICEUS:SBN2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 17/ 05 , hợp đồng SBEN21 đóng cửa tại 16.99, tăng 0.18% so với phiên trước đó.
* Biểu đồ Ngày: Giá đang có những dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu trên biểu đồ ngày. Sau khi phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ 17.25, giá đang thể hiện xu hướng lên đang bị phá vỡ.
* Biểu đồ H4: Giá giảm mạnh trong cả phiên. Hiện tại giá đang bị giao động trong 1 vùng lớn 16.70 - 17.60. Với tình hình thị trường đang có những động thái điều chỉnh rất mạnh, các nhà đầu tư ưa rủi ro có thể cân nhắc vào lệnh short tại khu vực 17.25 - 17.57