Ninh-Do

SC đợi buy vùng mua tốt

BINANCE:SCBTC   Siacoin / Bitcoin
Với góc nhìn sóng Elliot hiện tại SC đang hoàn thành sóng hiệu chỉnh 4 và bước vào sóng giảm 5
Các mốc giá khuyến nghị:
- Buy: 56 49
- Sell: 112