PhanDinhThai

SCBTC - Hi vọng phục hồi

Giá lên
PhanDinhThai Cập nhật   
BITTREX:SCBTC   Siacoin / Bitcoin
SCBTC đã có những dấu hiệu tích cực và mình nghĩ đã đến lúc bắt đầu thu gom vào.
Trên đồ thị ngày mình đã gắn nhãn các sóng làm cơ sở cho niềm tin là SC đã đi hết chu kỳ giảm giá của mình với mức retracement khá cao, quá 0.786 Fib là điều kiện khá đẹp để bắt đầu đợt tăng sóng mới
Thêm vào đó MACD đang có dấu hiệu cắt lên Chỉ số RSI trong những ngày qua phá mức hỗ trợ rất cứng là 25.803 để hướng tới mức hỗ trợ tiếp theo ở 22, nhưng chưa tới được mức hỗ trợ đó thì RSI đã ngay lập tức quay đầu lên và nhanh chóng phá cản 25.803 (support cũ ở trên) Những tín hiệu đó đã giúp mình củng cố thêm niềm tin vào đợt tăng sóng mới này.

Nhìn sang đồ thị H4, đường giá đang gặp cản lớn là đường MA55, sau khi phá cản này thất bại giá đang được hỗ trợ tại MA8.
Đồ thị H1 cho ta thấy, sau một quá trình side away khá lâu thì giá đã được giao dịch ở trên MA55, là một tín hiệu rất tốt. Đồng thời các đường MA tách nhau khá rõ rệt, ủng hộ phiên tăng giá.

Nhìn vào volume ta cũng thấy được rằng sau quá trình sideaway, volume giao dịch đang nhích dần lên, đó là tín hiệu tốt.

Mình đã đánh điểm cho các sóng ở đồ thị H1 cho kịch bản sóng tăng trong đồ thị ngắn hạn. Hãy cũng xem nhé.
PS: đừng bao giờ quên stoploss, với cặp này mình sẽ cho stoploss ở 130 satoshi.
Giao dịch đang hoạt động:
Đếm sóng SCUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.