SC / BTC - Binance (Bittrex)
Buy: 0.00000096 - 0.00000098
Sell: 0.00000105 - 0.00000112
P/s: Rớt về vùng buy thì buy ko thì bỏ ko được fomo mua giá cao hơn. Chia vốn để vào lệnh tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo