BINANCE:SCBTC   Siacoin / Bitcoin
VÙNG MUA - STOPLOSS như trong chart
TARGET: tùy lòng tham