BINANCE:SCBTC   Siacoin / Bitcoin
Mô hình sóng đáy tạm thời đang hình thành. PO vùng đánh dấu là vùng buy ở điểm EP. Chúng tôi khuyên bạn nên có một điểm bán thấp hơn TP của chúng tôi