GameonVentures

SC - Sóng Elliott - 800 % target

BITTREX:SCBTC   Siacoin / Bitcoin
SC - Sóng Elliott - 800 % target

i. Tiếp tục giảm về khu vực 21 - 40 sts và chạy sóng ngang. Khu vực sóng giảm cuối của SC được hình thành, tại khu vực này SC tiếp tục giảm 5 sóng chính để tiếp cận vùng đáy 19 - 21 sts . Chúng tôi sẽ đặt EP của mình ở vùng 20 sts . Nếu phá vỡ khu vực này chúng tôi sẽ mua SC ở mức thấp hơn 10 sts

ii. Điểm phá vỡ BO xuất hiện tại khu vực 175 - 220 sts , tại đây chúng tôi sẽ đặt điểm TP chốt lợi nhuận tại 215 sts , mục tiêu giá tiềm năng đạt 800%. Điểm BO không phá vỡ xu hướng tăng chúng tôi sẽ đặt lại EP để tiến tới TG .

iii. Mục tiêu giá 434 sts - 531 sts . Tại khu vực này chúng tôi sẽ đặt bán toàn bộ nếu đã vào EP ở tại vùng . Sau khu vực này SC khả năng sẽ quay trở lại downtrend.

Like và share vì nó miễn phí nhé, chúc bạn giao dịch tốt

Xin cám ơn!


Ý tưởng liên quan