GameonVentures

SC - Sóng Elliott - 800 % target

BITTREX:SCBTC   Siacoin / Bitcoin
SC - Sóng Elliott - 800 % target

i. Tiếp tục giảm về khu vực 21 - 40 sts và chạy sóng ngang. Khu vực sóng giảm cuối của SC được hình thành, tại khu vực này SC tiếp tục giảm 5 sóng chính để tiếp cận vùng đáy 19 - 21 sts . Chúng tôi sẽ đặt EP của mình ở vùng 20 sts . Nếu phá vỡ khu vực này chúng tôi sẽ mua SC ở mức thấp hơn 10 sts

ii. Điểm phá vỡ BO xuất hiện tại khu vực 175 - 220 sts , tại đây chúng tôi sẽ đặt điểm TP chốt lợi nhuận tại 215 sts , mục tiêu giá tiềm năng đạt 800%. Điểm BO không phá vỡ xu hướng tăng chúng tôi sẽ đặt lại EP để tiến tới TG .

iii. Mục tiêu giá 434 sts - 531 sts . Tại khu vực này chúng tôi sẽ đặt bán toàn bộ nếu đã vào EP ở tại vùng . Sau khu vực này SC khả năng sẽ quay trở lại downtrend.

Like và share vì nó miễn phí nhé, chúc bạn giao dịch tốt

Xin cám ơn!


INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures

Ý tưởng liên quan