dinhchien

SCR - tăng tại shark pattern và kết thúc target 2 wolfwave

Giá lên
HOSE:SCR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Mình thấy mã này có thể tham khảo nhé anh em.

Bình luận

Lên luôn rồi kìa :3
Phản hồi