nhadautu79

SCR phía trước là bầu trời

nhadautu79 Cập nhật   
HOSE:SCR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
SCR
SCR rất đáng chú ý. Giá vượt mây thì rất ổn.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã có điểm mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.