HOSE:SCR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Ai quan tâm mã SCR lần trước có thể tham khảo tiếp dự báo tiếp theo.
- Nhìn bên trái tìm điểm chốt lời hợp lý: theo cách tính Elliot thì nên chốt lời ở vùng sóng 3 Ellio từ 8645 - 8900.
- Bà con cực kỳ cẩn thận vì giá rất nhiều khả năng sẽ test về vùng giá 7200-7340.
- Khuyến nghị bà con gom hàng mạnh tay chút ở vùng giá này nếu có phân kỳ.
* Cuối tuần vui vẻ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.