HOSE:SCR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Ai quan tâm mã SCR lần trước có thể tham khảo tiếp dự báo tiếp theo.
- Nhìn bên trái tìm điểm chốt lời hợp lý: theo cách tính Elliot thì nên chốt lời ở vùng sóng 3 Ellio từ 8645 - 8900.
- Bà con cực kỳ cẩn thận vì giá rất nhiều khả năng sẽ test về vùng giá 7200-7340.
- Khuyến nghị bà con gom hàng mạnh tay chút ở vùng giá này nếu có phân kỳ.
* Cuối tuần vui vẻ.