mmfxtrading

SCS hướng tới mục tiêu xa hơn

Giá lên
HOSE:SCS   CTCP DV HANG HOA SAI GON
Cách đây khá lâu mình cũng có khuyến nghị mua SCS cổ phiếu này đã tăng giá liên tục từ thời điểm đó tới giờ. Tăng trưởng lợi nhuận của SCS vẫn đạt kỳ vọng dù số lượng hàng quốc tế không đạt.
Vẫn chưa hề có bất cứ dấu hiệu nào thể hiện sự yếu đi của đà tăng giá của SCS . MA20 nâng đỡ giá rất tốt, mình kỳ vọng SCS có thể sớm đạt giá trị 17x,000. Các nhà đầu tư có thể canh vào khi có nhịp hồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.