TranHoaiNam2111

Mua nắm giữ dài hạn SGR giá 27000 (Nắm 1 đến 3 năm)

Giá lên
HOSE:SGR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
Mua nắm giữ SGR: 27000
SL: 17500 (35.0%)
TP1: 54000 (100%)
TP2: 150000 (450%)
Giao dịch đang hoạt động: Đã vào lệnh