NgocHaiPearlie

Chứng khoán TQ, Sắt, Đồng bước vào chu kỳ giảm

TVC:SHCOMP   None
GIá các kim khoáng quặng hiện tại đang giảm trở lại. Một kỳ vọng tăng trưởng với kinh tế TQ bây giờ không khả quan bởi vậy dự báo lạm phát toàn cầu sẽ có thể giảm lại theo giá hàng hoá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.