MrVuongFinancy

SHIB-USDT Cân nhắc buy & hold spot

Giá lên
MrVuongFinancy Cập nhật   
BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
Sau khi tạo ATH, giá đã tìm về vùng giá trị EMA34.
Cùng với dấu hiện hồi phục trở lại từ BTC và thị trường vẫn đang còn nhiều niềm tin vào dòng Meme coin

Cân nhắn buy & hold tại vùng giá 3xxx.
Target 1 ở ATH gần nhất.
Giao dịch đang hoạt động:
** 1 chút update cho plan cũ ( ghi nhầm EMA 34 thực tế đó là giá đang ở EMA89)
Giá hiện đang đi đúng plan.
Những ai đã vào hàng có thẻ chốt lời hoặc gồng tiếp.

Những ai chưa vào hàng hãy kiên nhẫn. đợi giá break qua 5k sau đó retest vùng 5k ( Vừa là ATH cũ, vừa là vùng EMA34 ) lúc đó sẽ cân nhắc vào hàng tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.