atm_analytics

Phân tích SHIB - Cơn hype meme-coin giúp giá tăng mạnh (05/2021)

POLONIEX:SHIBUSDT   Shiba Inu / Tether USD
728 lượt xem
1
Các kịch bản có thể xảy ra:
Kịch bản 1: Nếu nến H4 đóng trên fibo 1 SHIB khả năng cao sẽ tiếp tục tăng đến các kháng cự tiếp theo.
Kịch bản 2: Ngược lại nếu đóng dưới fibo 1 SHIB sẽ giảm về vùng fibo 0.618 - 0.5.

https://marginatm.com/phan-tich-shib-mem...

Bình luận