binancash

DOGE hết thời nhường chỗ cho SHIB?

Giá lên
BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
DOGE đã không còn anh em quan tâm mà chuyển hướng san SHIB với mức giao động mạnh dễ chốt lời và mức giá hiện tại có thể và nó có thể tiến lên tầm 35.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.