MinhAnhhh

SHIBUSDT H4 từ 31/10 FC có tín hiệu rời khỏi thị trường!

BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
Theo Carrera GT , SHIB H4 từ ngày 24/10 phát tín hiệu thị trường xu hướng tăng, đến 31/10 FC đã chuyển Xám (Tạm rời khỏi thị trường). Chốt lợi nhuận trong 7 ngày 107.89%~
Từ khi FC chuyển xám, thị trường giảm 31.62%~
--------------------------------------------------------

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.