MinhAnhhh

SHIBUSDT H4 từ 31/10 FC có tín hiệu rời khỏi thị trường!

BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
Theo Carrera GT , SHIB H4 từ ngày 24/10 phát tín hiệu thị trường xu hướng tăng, đến 31/10 FC đã chuyển Xám (Tạm rời khỏi thị trường). Chốt lợi nhuận trong 7 ngày 107.89%~
Từ khi FC chuyển xám, thị trường giảm 31.62%~
--------------------------------------------------------