vuongdq2121

Shiba xu hướng giảm

Giá xuống
BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
Shiba xu hướng giảm
đang test lại trendline để giảm thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.