dinhquanglong

SHIB chuẩn bị chạm hỗ trợ mạnh

Giá lên
BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
vùng 2350 và 2650 là rất tiềm năng cho 1 nến rút chân từ chối giá, chúng ta có thể chia 2 lệnh đặt hoặc chắc ăn thì đợi xuất hiện 1 tín hiệu từ chối giá rồi vào lệnh