RobertDinh258

SHIB chuẩn bị chạm hỗ trợ mạnh

Giá lên
BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
vùng 2350 và 2650 là rất tiềm năng cho 1 nến rút chân từ chối giá, chúng ta có thể chia 2 lệnh đặt hoặc chắc ăn thì đợi xuất hiện 1 tín hiệu từ chối giá rồi vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.