trongvinh0403

SHS được tổ nghề độ

HNX:SHS   SAIGON-HANOI SECUR
Mong shs được tổ nghề độ
Dòng này cho dài hơn thôi