COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
Hành động giá của Bạc đã phát đi tín hiệu đảo chiều giảm nên ta sell bạc với sl và tp như trong hình.