NgocHaiPearlie

Chiến lược giao dịch Mua Bạc lên vùng 26.250

Giá lên
COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
Nhận định giá Bạc
- Xu hướng tăng lên vùng 26.250
- CHiến lược giao dịch:
Mua vùng 25.175
SL 24.750
TP 25.750 - 26.250
Happy trading!
❤️ IACapital ❤️
✅ Website: https://iacapital.vn/
✅ Forum: http://iasignals.com/
✅ Channel: https://t.me/iacapital
✅ Fanpage: https://www.facebook.com/iacapital.vn
✅ Telegram: https://t.me/iacapitalgroup
Thanks & Best Regards! ❤️