XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật - BẠC (12.05.2021)

TVC:SILVER   CFDs SILVER (US$/OZ)
Bạc tăng gần 1% vào hôm qua. Tuy nhiên, kim loại quý đã bắt đầu thoái lui trong phiên châu Á hôm nay và mô hình đảo ngược có thể sẽ hình thành trên biểu đồ.

Nhìn vào biểu đồ Bạc ở khung H1, có thể thấy giá đã vẽ ra vai phải của mô hình vai đầu vai. Mức hỗ trợ chính, đánh dấu bởi đường viền cổ của mô hình, nằm ở ngưỡng 27.10 USD.

Khu vực này được củng cố bởi các phản ứng giá trước đó. Nếu Bạc đâm xuống dưới mức cản này, đà giảm có thể sẽ tăng tốc. Mức kháng cự gần nhất để theo dõi nằm ở 27.65 USD - nếu giá vượt lên mức này sẽ ngăn được sự hình thành mô hình vai đầu vai.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.