TVC:SILVER   CFDs SILVER (US$/OZ)
8 lượt xem
0
Bạc đang ở vùng side way, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn để vào lệnh