AZINVEX

Phân tích SILVER H4, 16:48, 16-5-2018

Giá xuống
TVC:SILVER   CFDs SILVER (US$/OZ)
Mô hình cờ và SMA 100 hướng xuống.
Take Profit: 15.936
Stop Loss: 16.562