XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật - Bạc (19.05.2021)

TVC:SILVER   CFDs SILVER (US$/OZ)
Bạc đã giao dịch trong một kênh xu hướng tăng từ đầu tháng 4. Tuy nhiên, bên mua đã không thể đẩy giá lên trên mức kháng cự ở 28.70 USD vào hôm qua và một đợt điều chỉnh giá giảm đã bắt đầu.

Nhìn vào Bạc ở khung H4, có thể thấy những đợt điều chỉnh trước đó trong quá trình động thái đi lên đang diễn ra có kích thước gần như bằng nhau. Giới hạn dưới của cấu trúc Overbalance ở 27.80 USD sẽ là mức hỗ trợ quan trọng cần phải theo dõi ở thời điểm hiện tại. Khu vực này được củng cố thêm bởi các phản ứng giá trước đó. Nếu giá có bị đẩy xuống mức cản này, hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi sẽ nằm ở mức Fibo 38.2% (khu vực 27 USD).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.