dinhchien

SJD kỳ vọng lợi nhuận 25%

Giá lên
HOSE:SJD   CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
Đỉnh sau cao hơn, đáy sau cao hơn.
Giá 21.15 là ngưỡng kháng cự bị phá vỡ trước đó tạo đỉnh mới, trở thành giá hỗ trợ đã test lại 2 lần.
Lần test này lần 3. Vào giá này với rủi ro 1-2%.
* Một trong những mã mình ưa thích do lịch sử trả cổ tức rất tốt.
- Dự kiến cổ tức năm 2020 13% ~ 89.986.20.000 đồng theo Bien-ban-DH-so-01-2021-BB-DHDCD-ngay-10-9-2021 trên website công ty.
- Giá trị cổ phiếu (P/E, P/B, EV/EBITDA) : 34,152.

*Strategy giả lập quá khứ với hoa hồng 0.23% theo sàn TCBS mình tham gia.
Chỉ mua vào khi có xu hướng tăng.

Tỉ lệ risk/reward: 1/1.5