HOSE:SKG   CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
22 lượt xem
0
mình dự đoán sẽ lên 10 % nha
con này đang co sơ đồ đi rất tốt, công với các dấu hiệu của phân tích kỹ thuật

Bình luận