truongnga5658

SKG - Đừng bỏ lỡ cơ hội mua nắm giữ!

Giá lên
HOSE:SKG   CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (HOSE)
Công ty được thành lập và đi vào hoạt động ngày 14/11/2007 với tên gọi là Công ty TNHH Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang và vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 9.6 tỷ đồng. Hoạt động chính của công ty là Vận tải hành khách và hàng hóa ven biển, vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường thủy nội địa. Ngày 22/ 01 /2010 Công ty chuyển đổi hình thức thành Công ty cổ phần.Ngày 08/07/2014, toàn bộ 17.474.854 cổ phiếu SKG được chính thức giao dịch trên HOSE

Bình luận