HOSE:SKG   CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
Cổ phiếu SKG của công ty CP tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang đang có nhịp hồi phục 3 tuần qua. Giá hồi phục khi giảm về vùng 18 và hiện tại đã tăng lên vùng 21.4 tức đã tăng được khoảng 18%. Xu thế của cổ phiếu SKG vẫn đang trong xu thế giảm của dài hạn kể từ tháng 7/2016 đến nay. Do đó, chúng ta kỳ vọng giá sẽ quay trở lại nhịp tăng trung hạn mới sau khi giá đã tăng mạnh 3 tuần qua.
Vùng kháng cự mạnh ở giá 24 sẽ quyết định xu thế sắp tới của giá. Nếu SKG bứt phá và vượt qua vùng giá 24 thì có thể sẽ xuất hiện điểm mua. Khi đó, mục tiêu kỳ vọng của SKG sẽ là 30, cao hơn là 34.
Điểm mua nếu có sẽ được chúng tôi cập nhật trong báo cáo phân tích của DAVINCI ACADEMY. Các cổ phiếu đáng đầu tư nhất trong giai đoạn hiện tại đều đã được chúng tôi khuyến nghị và đã cho các mức lợi nhuận ban đầu. Quý nhà đầu tư có thể đăng ký và liên hệ với chúng tôi để được dùng thử 2 tuần và có người hỗ trợ để xem độ hiệu quả của báo cáo. Chúc các bạn thành công./
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.