Deptraikhoaito

SLP chu kỳ dài hạn, không nên đầu tư vào thời điểm này

Giá xuống
BINANCE:SLPUSDT   SLP / TetherUS
Một ý kiến mà các bạn cho rằng tồi tệ, nhưng giá của SLP sẽ không giao động theo chiều hướng tăng giá trong vòng 15 tháng tiếp theo
Trong vòng 15 tháng này chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều pha giảm giá mạnh (0.03-0. 01 )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.