jackfrost53

SLP kỳ vọng tăng mạnh khi về vùng mua tốt

Giá lên
BINANCE:SLPUSDT   SLP / TetherUS
Hiện tại giá đang về vùng mua tốt khi giá trước đó đã tăng mạnh, tạo cơ hội cho chúng ta mua lại ở giá tốt hơn. Với những coin đang trong xu hướng giảm, việc bắt đáy là khá nguy hiểm, cần quản lí vốn chặt chẽ và đặt điểm SL hợp lí. Nếu sợ rủi ro thì có thể đợi giá bứt lên EMA21 rồi chờ giá hổi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.